מועמדים לפרסי האקדמיה לטלוויזיה

מלאך משחית

פול ספיד

אבא מטפלת 6

4:20

טיול לחמישה

רוני ותום 2

תלאתה

סקיי 2

ON OUR OWN

לבד בבית 3